Aspen

Hvor farligt er det for dig at drive plæneklipperen 
på almindelig benzin i stedet for alkylatbenzin?

Udslip af kulbrinter, f.eks. det kræftfremkaldende stof benzen.

Undersøgelser af erhvervsmæssig eksponering har påvist, at kronisk eksponering for benzen kan føre til leukæmi, specielt akut myeloid leukæmi. Her kan du læse mere om, hvor farligt langtidseksponering for benzen er: Report on Benzene

7g
Almindelig benzin
0.06g
AlkylatbenzinAspen

Vælg hvor lang tid tager det at klippe din græsplæne

Kender du nogle, der stadig driver deres plæneklipper på almindelig benzin?

Vidste du at

Når du driver plæneklipperen på almindelig benzin i en time, bliver du udsat for, hvad der svarer til tre timers udstødning fra en bil. Sammenligner vi med en plæneklipper, der drives på alkylatbenzin, er udslippet af benzen hele 108 gange mindre.

Se vores film om plæneklippereffekten

10 grunde til at bruge Aspen alkylatbenzin

  1. Er stort set fri for farlige stoffer som kan forårsage nerveskader, hovedpine, træthed og kvalme.
  2. Er stort set fri for det kræftfremkaldende stof benzen.
  3. Op til 99 % færre skadelige kulbrinter, sammenlignet med almindelig benzin.
  4. Lave udslip af eksempelvis svovl, som bidrager til forsuring af vore søer.
  5. Almindelig benzin indeholder hundredvis af forskellige stoffer, Aspen alkylatbenzin indeholder ca. 10 stoffer af de mindst skadelige.
  6. Mindsker dannelsen af jordnær ozon med ca. 40 %.
  7. Indeholder ingen umættede kulbrinter, hvilket betyder, at der ikke længere dannes belægninger i karburatoren, og at ventiler og stempler holdes renere. Dermed bliver serviceomkostningerne lavere.
  8. Mindsker slitagen på motoren og giver den en længere levetid.
  9. Lan lagres i 3-5 år uden at kvaliteten forringes.
  10. Motoren bliver lettere at starte, og forbrændingen bliver renere. I kombination med den jævnere drift og det højere motoroktantal forbedres motorens ydelse og pålidelighed.
Aspen 4 - 5 litres

Aspen alkylatbenzin - Mere skånsom mod menneske, maskine og miljø!

Plæneklippereffekten er et initiativ fra Aspen AB med henblik på at skabe opmærksomhed på udslippet fra plæneklippere, der tankes med almindelig benzin, og den effekt det har på mennesker, maskiner og miljø. Når din maskine kører på Aspen alkylatbenzin, slipper du næsten helt for farlige stoffer, såsom benzen og aromater. Det er stoffer, som kan forårsage alvorlige sundhedsproblemer. Motoren kører også bedre, bl.a. holdes tændrørene og forbrændingskammeret renere. Benzinen er lagringsstabil, og selv efter lange stilstandsperioder starter din motor uden problemer, hvis tanken har været fyldt med Aspen alkylatbenzin. Miljømæssigt er der mange fordele, bl.a. mindskes dannelsen af jordnær ozon (= smog) med 40 %.

Find vores forhandlere